Transport, spedycja i logistyka, czyli TSL – o co w tym wszystkim chodzi?

Kobieta ubrana na czerwono, podpierająca łopatę w magazynie logistycznym

Transport? Spedycja? A może logistyka? Chociaż może nam się wydawać, że doskonale znamy znaczenie tych słów, to przez część z nas terminy te są używane synonimicznie. Czy słusznie? Poniżej wyjaśniamy tytułowe terminy w przystępny sposób, który ułatwi zrozumienie różnic pomiędzy tymi pojęciami.

Transport

Najprościej mówiąc, transportem nazywamy przemieszczanie w obrębie przestrzeni dóbr lub osób. Wszystko dzieje się za pomocą środków transportu, którymi mogą być zarówno zwierzęta, jak i różnego rodzaju maszyny. Jak sądzą eksperci, transport był – i jest – jedną z sił, które umożliwiają stały rozwój cywilizacyjny na całym świecie. Możliwość przemieszczania towarów pomiędzy zbiorowiskami ludzkimi, czy po prostu z miejsca na miejsce, pozwala podnosić ich przydatność, a jednocześnie jest siłą napędzającą handel, także międzynarodowy. Współcześnie wyróżnić możemy dwa rodzaje transportu:

  • Towarowy,
  • Pasażerski.

Obecnie trudno jest sobie wyobrazić świat, w którym nie funkcjonuje transport w którejkolwiek z powyższych postaci.

Spedycja

Spedycja jest pojęciem z jednej strony węższym, a z drugiej strony szerszym niż pojęcie transportu. Dotyczy ona bowiem przewozu – czyli transportu – wyłącznie towaru, natomiast w jej zakres wchodzi cała gama różnych działań pozwalających na jego realizację. W ramach spedycji, profesjonalni spedytorzy organizują przewóz ładunków już od samego początku całego procesu – poczynając od przyjmowania zleceń, przez zapewnienie środków transportu, aż po opracowanie optymalnej trasy przejazdu czy przygotowanie odpowiednich dokumentów. Co więcej – jednym z polem organizacyjnym spedycji jest także między innymi załadunek i magazynowanie towaru.

Logistyka

Ciężarówka pędząca po autostradzie

Jest to termin najszerszy spośród prezentowanych w niniejszym artykule z tego względu, że zadaniem logistyki jest jak najbardziej efektywne i wydajne zorganizowanie przewozu oraz spedycji. Cały proces ma więc na celu takie planowanie i realizację działań, by dobra trafiły do klienta na czas – i to w dodatku w całości. Logistyka jest zatem zbiorem bardzo skomplikowanych działań, które decydują zarówno o jakości transportu, jak i o wszystkich towarzyszących mu procesach.

Podsumowanie

Wszystkie powyższe działania przeplatają się nawzajem, a żadne z nich nie może istnieć bez pozostałych. Nie pozostaje nic innego, jak docenić fakt, że to nie na naszych barkach spoczywa obowiązek organizowania transportu towarów, np. do sklepu. Zajmują się tym profesjonalne firmy transportowe, które dbają o cały proces od początku do końca.

 


Artykuł powstał przy współpracy z firmą transportową: https://bitlogistics.pl